Technické specifikace

Klasifikace vzduchových filtrů

Filtrační skupiny Účinnost [%] Třída filtrace Typy filtrů odpovídající dané třídě
ČSN EN 779ČSN EN 1822 DIN 24 184DIN 24 185 EUROVENT 4/5 a 4/4
Am- syntetický prach
Předfiltry 60 G1 EU1 EU1 Filtrační rohože, filtry kazetové a kapsové jako první stupeň, filtrace, nízké nároky na čistotu vzduchu.
60-85 G2 EU2 EU2
60-90 G3 EU3 EU3
Nad 90 G4 EU4 EU4
Em- atmosferický parch
Jemné filtry 40-60 F5 EU5 EU5 Kapsové filtry, kompakty, rohože, kazetové filtry i kazety typu Hepa, málokdy jako první stupeň filtrace, obvykle druhý stupeň. Tam, kde jsou vyšší požadavky na čistotu vzduchu, předfiltr.
60-80 F6 EU6 EU6
80-90 F7 EU7 EU7
90-95 F8 EU8 EU8
Nad 95 F9 EU9 EU9
Počáteční penetrace E
HEPA filtry Účinnost [%] Test MPPS Test olejovou mlhou Test aerosolem roztoku NaCl HEPA filtry, kompakty. V prostorách s vysokými nároky na čistotu vzduchu, pro zachycení částeček jako jsou spóry hub, bakterie. Jako třetí filtrační stupeň.
90 H10 Q EU9-EU10
95 H11 Q/R EU10
99,5 H12 R EU10-EU11
99,95 H13 S EU11-EU13
99,995 H14 S/T EU13
ULPA flltry 99,9995 U15 T EU14 ULPA filtry. Určeno do speciálních prostor s max. požadavky na čistotu vzduchu. Čtvrtý filtrační stupeň.
99,9998 U16 U

Přehled filtračních materiálů

Syntetická vlákna polyester nenapuštěný běžné použití jako první filtrační stupeň, ale i jako jediný filtr hrubé filtrace
napuštěný aktivním uhlím odstraňování pachů
olejovou směsí lepší vázání nečistot a odpuzování vlhkosti, např. stropy lakoven
polyuretan jako velmi hrubá filtrace (spíše separace)
Skelná vlákna nenapuštěná běžná filtrace běžné použtí hlavně v průmyslu, nejčastěji např. odtah z lakoven
vysokoteplotní např. sušičky
napuštěná lepší vázání nečistot a odpuzování vlhkosti, např. paroplynové cykly
Latexová vlákna hlavně pro potravinářský průmysl
Nanovlákna pro vyšší vzduchová zatížení

Parametry filtračních materiálů

Syntetické materiály

Označení materiálu RF100 RF130 RF190 RFB190 RF220 RF600G RF300 RFPb300 RFPi RFCtx
Třída filtrace G2/3 G3 G3 G3/4 G4 F5 F5 G3 G1/2 G4
Gramáž (g/m2) 100 130 190 190 220 600 300 300 dle tloušťky 400
Tloušťka (mm) 4-5 8-10 15-18 18-20 15-18 21-23 20-25 42-47 5-50 10
Odlučivost Am (%) 70-80 80 80-85 85-90 90-95 - - 70-85 <50 90
Odlučivost Em (%) - - - - - - - - - -
Průtok (m/h) 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 20 20 23 25 50 60 38 38 10 -
Doporučená tlaková ztráta (Pa) 250 250 250 250 250 250 400 400 200 -
Teplotní odolnost (°C) 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 100 80

Materiály ze skelných vláken

Označení materiálu PSG3” PSG4” FG1” FG2” FGCo3” FG4” FGOi4
 Třída filtrace G3 G4 G2 G3 Coalescer G3 G3 G4
 Gramáž (g/m2) 220 350 200 220 250 380 400
 Tloušťka (mm) 75 90 25 50 75 95 95
 Odlučivost Am (%) 85-90 90-95 75 85 85-90 90 90
 Odlučivost Em (%) - - - - - - -
 Průtok (m/h) 6300 6300 9000 9000 6300 6300 6300
 Počáteční tlaková ztráta (Pa) 32 40 35 40 45 75 90
 Doporučená tlaková ztráta (Pa) 85 130 250 250 250 250 250
 Teplotní odolnost (°C) 80(100) 80(100) 100 100 120 100 100

Přehled nabízených typů kazetových filtrů

Typ filtru Tř. filtrace Filtrační medium
Syntetika Skelné vlákno Hliník Aktivní uhlí
Kazetový plochý FL G2 FLS FLG - FLC
G3 FLS FLG - FLC
G4 FLS FLG - FLC
F5 FLS - - -
Kazetový tukový FT G2 - - FT -
G3 - - FT -
 Kazetový Z-line ZL G2 ZL - - ZLC
G3 ZL - - ZLC
G4 ZL - - ZLC
F5 ZL - - -
F6 ZL - - -
F7 ZL - - -
F8 ZL - - -
F9 ZL - - -
 Kazetový s Minipleatem MP F6 MPS MPG - -
F7 MPS MPG - -
F8 MPS MPG - -
F9 MPS MPG - -

Data dle EN 779

Třída filtrace G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9
Příklad u rozměru filtru (mm) 592×592
x360/6
592×592
x360/6
592×592
x360/6
592×592
x360/6
592×592
x360/6
592×592
x360/6
592×592
x360/6
Efektivní filtrační plocha (m2) 2,56 2,56 2,56 4,26 5,68 5,68 5,68
Odlučivost Am (%) 80-90 90-95 - - - - -
Odlučivost Em (%) - - 55-60 65-80 80-90 90-95 95-99
Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) 3200 3840 4000 4000 4000 4000 4000
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 62 78 94 126 141 148 164
Doporuč. koncová tlaková ztráta (Pa) 300 300 350 350 350 (450) 350 (450) 350 (450)
Teplotní odolnost rám plast/pozink (°C) 80 / 100 80 / 100 80 / 100 80 / 100 80 / 100 80 / 100 80 / 100

Technické parametry

Rozměr (mm) Účinný povrch (m2) Průtok (m3/h) Počáteční tlaková ztráta [Pa podle účinnost dle EN779 a EN1822-1 [%
65 85 95 98 100
592x592x292 19 4250 80 115 120 130 240
492x592x292 15 3400
287x592x292 8,5 2125

Technické parametry

Použité normy EN 1822-1
Třídy filtrace HEPA H10, H11, H12, H13, H14
Rámy filtrů MDF, pozink, hliník
Filtrační médium Skelné hydrofobní mikrovlákno
Používané těsnění Ploché, dvoubřité nebo lité (půlkruhové)
Tloušťky rámů 54-292 mm
Rozměr filtrů Standardně 305, 457, 610, 762, 915, 1220 mm, nebo jakýkoliv jiný rozměr.
Nadstandardní vybavení Těsnění na druhé straně
Ochranná síťka na libovolné straně
Rám filtru s tzv. Límcem 25 mm pro osazení

Materiály rukávů

Vlákno Polyester Polypropylen Polyakrylnitryl Polyfenylensulfid Meta-Armin Sklo Polyimid Polytetrafluoroetylen
Označení PES PP PAN PPS m-AR GL PI PTFE
Stálá teplota (°C) 140 90 125 180 20 250 240 260
Extrémní teplota (°C) 150 100 140 200 240 310 260 280
Odolnost proti:
Kyseliny minerální + ++ + ++ + + + ++
Kyseliny organické + ++ ++ ++ + + ++ ++
Louhy - ++ + ++ + - + ++
Oxidanty + - + - ++ ++ ++ ++
Organická Rozpouštědla ++ ++ ++ ++ + ++ + ++
Hydrolýza a vlhkost - ++ + ++ - + + ++