Kompakt filtry

Tento typ filtr s vysokou životností, je určen pro vysoké průtoky vzduchu. Je používán jako vynikající předfiltr před absolutním filtrem HEPA. Tento filtr je vhodný k použití do prostor se zvýšenou vlhkostí vzduchu.