Filtrační materiály

Jako filtrační materiál, jsou použity textilie, které jsou určeny pro hrubou a jemnou filtraci atmosférického vzduchu. Filtrační třída G2,G3, G4, F5,F5 olej, PSG3, PSG4.Tento filtrační materiál, dodáváme jak v rolích, tak i v přířezech, dle požadavku zákazníka.

  

Přehled filtračních materiálů

Syntetická vlákna polyester nenapuštěný běžné použití jako první filtrační stupeň, ale i jako jediný filtr hrubé filtrace
napuštěný aktivním uhlím odstraňování pachů
olejovou směsí lepší vázání nečistot a odpuzování vlhkosti, např. stropy lakoven
polyuretan jako velmi hrubá filtrace (spíše separace)
Skelná vlákna nenapuštěná běžná filtrace běžné použtí hlavně v průmyslu, nejčastěji např. odtah z lakoven
vysokoteplotní např. sušičky
napuštěná lepší vázání nečistot a odpuzování vlhkosti, např. paroplynové cykly
Latexová vlákna hlavně pro potravinářský průmysl
Nanovlákna pro vyšší vzduchová zatížení

Parametry filtračních materiálů

Syntetické materiály

Označení materiálu RF100 RF130 RF190 RFB190 RF220 RF600G RF300 RFPb300 RFPi RFCtx
Třída filtrace G2/3 G3 G3 G3/4 G4 F5 F5 G3 G1/2 G4
Gramáž (g/m2) 100 130 190 190 220 600 300 300 dle tloušťky 400
Tloušťka (mm) 4-5 8-10 15-18 18-20 15-18 21-23 20-25 42-47 5-50 10
Odlučivost Am (%) 70-80 80 80-85 85-90 90-95 - - 70-85 <50 90
Odlučivost Em (%) - - - - - - - - - -
Průtok (m/h) 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 20 20 23 25 50 60 38 38 10 -
Doporučená tlaková ztráta (Pa) 250 250 250 250 250 250 400 400 200 -
Teplotní odolnost (°C) 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 80/100 100 80

Materiály ze skelných vláken

Označení materiálu PSG3” PSG4” FG1” FG2” FGCo3” FG4” FGOi4
 Třída filtrace G3 G4 G2 G3 Coalescer G3 G3 G4
 Gramáž (g/m2) 220 350 200 220 250 380 400
 Tloušťka (mm) 75 90 25 50 75 95 95
 Odlučivost Am (%) 85-90 90-95 75 85 85-90 90 90
 Odlučivost Em (%) - - - - - - -
 Průtok (m/h) 6300 6300 9000 9000 6300 6300 6300
 Počáteční tlaková ztráta (Pa) 32 40 35 40 45 75 90
 Doporučená tlaková ztráta (Pa) 85 130 250 250 250 250 250
 Teplotní odolnost (°C) 80(100) 80(100) 100 100 120 100 100